Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
  

  Πνευματική Διακονία

 1. Θεῖον Κήρυγμα: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης ὡς καί οἱ ἐντεταλμένοι πρός τοῦτο κληρικοί.

 2. Ἱερά Ἐξομολόγησις: Εἰς ἅπαντας τούς Ἱ. Ναούς τελεῖται τό μυστήριον τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως ὡς ἐμφαίνεται εἰς τόν πίνακα ἀνακοινώσεων ἑκάστου Ἱεροῦ Ναοῦ.

 3. Χριστιανική Ἀγωγή Νεότητος: Ὑπεύθυνος ὁ Οἰκον. π. Νεκτάριος Δημητριάδης

 4. Κατηχητικαί Συνάξεις: Λειτουργοῦν σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς.

 5. Ἐνοριακές Νεανικές Δραστηριότητες: Σχολές Ἁγιογραφίας, βυζαντινῆς καί εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς, ψηφιδωτοῦ, παραδοσιακῶν χορῶν καί χορωδιῶν, ζωγραφικῆς, χειροτεχνίας καί ἐκμαθήσεως μουσικῶν ὀργάνων λειτουργοῦν στούς Ἱερούς Ναούς: Μητροπολιτικός Ἱ. Ναός Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ἁγίας Ἀναστασίας, Ἁγ. Γεωργίου Ν. Ζωῆς, Ἁγ. Ἱεροθέου, Ἁγ. Κωνσταντίνου, Ἁγ. Νεκταρίου, Ἁγ. Παύλου, Παμμ. Ταξιαρχῶν Μάσχα, Παμμ. Ταξιαρχῶν (Παλαιός). Ἁγ. Ἄννης, Ἁγ. Ἀναργύρων, Ἁγ. Παντελεήμονος, Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ καί Ἁγ. Ἀθανασίου.

  Κάθε Ἰούνιο τελεῖται ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διήμερο Πολιτιστικῶν Ἐκδηλώσεων ὑπό τόν τίτλον “Διήμερον Φεστιβάλ Χορῶν καί Χορωδιῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μ. Περιστερίου”.

 6. Καλλιέργεια Ἱερατικῶν Κλίσεων: Ὑπεύθυνος ὁ Ἀρχιμ. π. Χρυσόστομος Διαμαντόπουλος

 7. Πνευματικῆς Μερίμνης Ἐκπαιδευτηρίων: Ὑπεύθυνος ὁ Διάκ. π. Ἱλαρίων Κάμπρας, φιλόλογος.

 8. Ἀντιαιρετικῆς Δράσεως: Ὑπεύθυνος ὁ Οἰκον. π. Λεωνίδας Ἀμοργιανός

 9. Ποιμαντικῆς Μερίμνης Γάμου καί Οἰκογενείας: ὁ Πρωτ. π. Θεόδωρος Σχοινᾶς

 10. Ἐπιμόρφωσις Ἱεροῦ Κλήρου: ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης

 11. Ἔνωσις Έπιστημόνων Περιστερίου: Ὑπεύθυνος ὁ ἐλλογ. κ. Βαρβούνης, Καθηγητής Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης.