Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
  
  Επικοινωνία


Χαλκοκονδύλη και
Εθνικής Αντιστάσεως 96
Τ.Κ. 12131

info@imperisteriou.gr

210-5719777 (Μητροπολίτη)
210-5721148 (Γεν. Αρχ.
Επίτροπου και Γραφείων)

210-5748713

Όνομα *:

Επώνυμο:
Τηλέφωνο:
E-mail *:
Επωνυμία:


Διεύθυνση:


Σχόλια:
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε το κείμενο ασφαλείας στο πλαίσιο που ακολουθεί. *